Beschikbaarheid
Reisvaccinaties
Bloedafname
Geestelijke zorg
Urine onderzoek
Griepprik

Openingstijden en Bereikbaarheid

De praktijk is geopend iedere werkdag tussen:

  • 8.00 en 11.00
  • 13.00 en 17.00 uur

Via het praktijknummer 350 18 62 krijgt u verbinding met onze telefooncentrale. Indien er sprake is van een spoedgeval dan kunt u een 1 intoetsen om zo direct een medewerker aan de telefoon te krijgen.

Van 11.00-13.00 zijn wij alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

Spreekuren

Het inloopspreekuur gaat door tot nadere berichtgeving. Maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur kunt u in de praktijk terecht zonder afspraak. Klik hier voor de voorwaarden.

In de middag is het spreekuur op afspraak. U kunt bij de assistente telefonisch een afspraak maken tussen 8-11. De wachttijd aan de telefoon kan vanwege de drukte in de huisartsenpraktijk behoorlijk oplopen. Als u een account aanmaakt op de website is het mogelijk om online een afspraak te maken.

U kunt ook via de telefoon een Beeldbelafspraak maken. Hier hoeft u de deur niet voor uit en belt u via uw mobiele telefoon met de dokter. Klik hier voor meer informatie over Beeldbelafspraken.

Huisbezoek

Kunt u niet naar de praktijk komen ivm ziekte, een handicap of omdat u slecht ter been bent, dan kunt u een huisbezoek/visite aanvragen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor een thuisafspraak kunt u bellen met de assistente tussen 8:00 en 11:00 op: 070-3501862

Reizigersadvisering, vaccinaties en malariaprofylaxe.

Voor reizigersformulier klik hier.

Dokter Jeurissen is bij Huisartsen aan Zee verantwoordelijk voor de reizigersadvisering, de reisvaccinaties en de malariaprofylaxe. Ze is daarvoor speciaal opgeleid en doet dit in samenwerking met www.dereisdokter.nl

Het is de bedoeling dat u vooraf een vragenformulier invult waarin gevraagd wordt naar de details van uw reis. Deze vragenlijst kunt u hier vinden.

Vervolgens wordt u binnen een week door de reisdokter gebeld voor het maken van een afspraak. Op de woensdag ochtend heeft ze een speciaal reizigersadvies spreekuur; na overleg kan van deze dag worden afgeweken.

De meeste vaccins hebben we in huis zodat u ze direct kunt krijgen. Wij zijn ook een geregistreerd LCR-gele koorts vaccinatiecentrum.

De prijs voor een consult is 28 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. De prijzen van de vaccins staan op de website van de reisdokter. Het consult en de vaccins kunt u met uw pinpas betalen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis krijgt u de rekening wel of niet vergoed. U moet dat zelf nagaan en indien mogelijk de rekening voor vergoeding bij de zorgverzekeraar indienen.

Bloedafname

patientenkaart

Huisartsen aan Zee neemt geen bloed meer af. Indien u een bloedafname afspraak wilt maken, kunt u dit doen via het Haaglanden MC door hier te klikken.

Geestelijke gezondheidszorg

ggz-centraal

De huisarts speelt een belangrijke rol in de GGZ. De behandeling van mensen met wat zwaardere psychische aandoeningen gaat meer plaatsvinden dichtbij huis. Opname in een GGZ-instelling moet een laatste keus zijn.

U kunt voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

Urine onderzoek

Het komt vaak voor dat uw urine moet worden nagekeken. In de meeste gevallen gaat het dan om te bekijken of er sprake is van een blaasontsteking. Maar ook onderzoeken we de urine vaak op bloed en/of eiwitten.

Indien u een urinemonster bij ons inlevert voor onderzoek dan vragen wij u aan het volgende te denken:

  • De urine moet zo vers mogelijk zijn en ook een aantal uren in de blaas hebben gezeten. Daarom is de ochtendplas vaak het meest geschikt maar dit is geen absolute voorwaarde.
  • Graag het urinemonster opvangen in een goed afsluitbare en schone container. Deze kunt u kopen bij de apotheek of drogist. Zet duidelijk uw naam en geboortedatum op het potje.
  • Bewaar het urinemonster tot de tijd dat u het bij ons inlevert in de ijskast. Op die manier is het enkele uren “houdbaar”.
  • Geef het urinemonster af aan de assistente bij de balie. Zij kijkt de urine na en overlegt met de huisarts over eventuele vervolgstappen.

Griepprik

De griepvaccinatie beschermt u tegen influenza. Als u om medische redenen in aanmerking komt voor een gratis vaccinatie dan krijgt u van ons hiervoor de jaarlijkse oproep per post. De griepprik is gratis voor mensen die behoren tot de risicogroep. Dit is iedereen vanaf 60 jaar en ook mensen met COPD, astma, diabetes, hartziekten, chronische nierziekten en spierziekten onafhankelijk van de leeftijd.

Behoort u niet tot de risicogroep en wilt u toch een griepprik dan kan dat voor eigen rekening. Voor een oproep en een recept kunt u bellen met de assistente.

Als u aangeeft geen prik te willen maken wij daarvan een notitie in uw dossiers voor dat jaar. Het jaar erna zult u echter weer een oproep krijgen en kunt u opnieuw uw afweging maken.

Per jaar krijgen zo’n 900 mensen van ons de griepprik. Om dat mogelijk te maken concentreren wij de “griepcampagne” naar twee prikmomenten waarop we zoveel mogelijk mensen hopen te vaccineren. U ontvangt daarover bij de uitnodigingsbrief de precieze details.

Mocht u op deze momenten niet kunnen of is het te lastig voor u om de praktijk te bezoeken laat dit dan aan de assistente weten dan zorgen wij voor een andere oplossing.

Praktijk accreditatie

Aan Huisartsenpraktijk Huisartsen aan Zee te Scheveningen is de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

Klik hier voor meer informatie over de achtergronden van de accreditatie.

Privacy

Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Klik hier voor meer informatie en het privacyreglement.

Opleidingspraktijk

Ook het feit dat wij opleidingspraktijk zijn voor voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes in opleiding ervaren wij als een manier om te werken aan onze kwaliteit in de praktijkvoering. Weinig is leerzamer dan het kritisch meekijken door onze collegae in opleiding en hun opleidingsinstituten!