Aan Huisartsenpraktijk Huisartsen aan Zee te Scheveningen is de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

( NHG = Nederlands Huisartsen Genootschap)

Wij zijn een geaccrediteerde praktijk sinds 2012.

Ook afgelopen jaar hebben wij blijvend aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering van onze huisartsenzorg. Op 22-12-2021 is de praktijk opnieuw getoetst, waarna wij een nieuwe accreditatie hebben ontvangen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.